Hoorzitting sociaal statuut in de commissie volksgezondheid: presentatie en verslag

Naar aanleiding van een wetsontwerp van Groen-ecolo werden we uitgenodigd in de commissie volksgezondheid van het federale parlement om een uiteenzetting te geven over het sociale statuut en de organisatie van onze opleiding. Hieronder is de presentatie raadpleegbaar, net als een verslag uit artsenkrant (artsenkrant 12 mei, 2017) en de oorspronkelijke wettekst.

Lees “Hoorzitting sociaal statuut in de commissie volksgezondheid: presentatie en verslag” verder

Enquête Artsenkrant: hoe uw werkomstandigheden verbeteren?

Vindt u dat de overheid en de ziekenhuizen structurele maatregelen moeten treffen om u en uw partner beter te ondersteunen tijdens de zwangerschap en de kinderjaren van uw kroost? Krijgt u te maken met ongewenst gedrag vanwege patiënten of collega’s? Voelt u zich voldoende gewapend om te reageren tegen pestgedrag? Vindt u dat vrouwelijke artsen dezelfde carrièremogelijkheden hebben dan mannen?

Artsenkrant nodigt u uit om deel te nemen aan deze grote enquête over uw werkomstandigheden. De resultaten, die worden gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale vrouwendag, zullen zonder twijfel een breed debat op gang brengen.

www.artsenkrant.com/enquete