Over ons

Op 21 november 2011 werd de nationale vereniging voor arts specialisten in opleiding, afgekort VASO-AMSF, opgericht door de assistentenverenigingen van alle Belgische universiteiten (KUL, UA, UCL, UGent ULB, ULg en VUB). Deze vereniging heeft als doen om als unieke spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Via deze weg proberen wij inspraak te verwerven om de standpunten van de ASO’s te verdedigen waar en wanneer het nodig is. Speerpunten hierin zijn: de opleiding, de correcte toepassing van de wet van 12 december 2010 aangaande de werkuren en een eerlijke verloning voor het gepresteerde werk.

Aangaande de opleiding steunen wij elk initiatief dat de kwaliteit van de opleiding kan bevorderen. Hierbij zijn wij bijvoorbeeld sterke voorstanders van het actualiseren en digitaliseren van de stageboekjes gebruikt door de Erkenningscommissies.

Over de werkuren stellen wij dat de wetgeving duidelijk is en dat ze overal moet worden gerespecteerd. Wij stellen eveneens dat de opleiding binnen dit wettelijk kader moet kunnen geschieden. Het is voor ons uit den boze om de duurtijd van opleidingen te verlengen, er zijn genoeg middelen om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren zodat ze ook binnen de te presteren 48 uren per week gegarandeerd blijft.  

Tenslotte zijn wij van mening dat uren gepresteerd tijdens de zogenaamde “opting-out”  (dus tussen 48u en 60u per week, indien de ASO dit toelaat) en tijdens onregelmatige werkuren (weekend, nacht) een extra, cumuleerbare vergoeding verdienen. Dit in analogie met wat gangbaar is voor andere beroepen.

Met deze website willen we de gemeenschap van de ASO’s op de hoogte houden van onze activiteiten en standpunten, alsook contact houden met de verenigingen die de ASO’s van dezelfde specialiteit verenigen. Aarzel niet om een berichtje achter te laten op de “contact” pagina indien je vragen of opmerkingen hebt, we doen ons best om daar zo snel en zo goed mogelijk gevolg aan te geven.