Persbericht VASO-AMSF nav de bekendmaking van het visitatierapport voor de ManaMa in de Specialistische Geneeskunde

Brussel, 16 mei 2013 – De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding, VASO-AMSF, reageert enthousiast op de definitieve conclusies van het rapport van de visitatiecommissie die in de loop van 2012 de Master Na Master-opleidingen in de Specialistische Geneeskunde over heel Vlaanderen evalueerde.

Lees “Persbericht VASO-AMSF nav de bekendmaking van het visitatierapport voor de ManaMa in de Specialistische Geneeskunde” verder

Standpunt VASO-AMSF over de visitatie van de ManaMa

De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (ASO’s) VASO-AMSF neemt akte van de berichtgeving in de media als zouden de universitaire luiken van de specialistenopleiding in Gent, Leuven en Antwerpen niet geaccrediteerd worden door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie na een visitatie die vorig jaar gebeurde. Daar het definitieve rapport nog niet gekend is, en wij de versie die De Standaard kon inkijken niet in ons bezit hebben, kunnen we uiteraard niet reageren op de volledige inhoud, maar desalniettemin wensen wij ons uit te spreken over de punten die aangehaald worden in de pers vandaag. Het spreekt voor zich dat het volledige rapport ten volle onze aandacht zal genieten.

Lees “Standpunt VASO-AMSF over de visitatie van de ManaMa” verder

Themavergadering: “Kwaliteit van klinische opleiding: bedreigd?”

Paleis der Academiën – Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

Accreditering aangevraagd (registreer u hier om punten te ontvangen. Registratie pas definitief na ondertekenen aanwezigheidslijst op de dag zelf)

Programma

  • 10.00-10.20 uur: Wilfried De Backer (voorzitter Commissie MANAMA, Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitair Ziekenhuis Antwerpen):  “MANAMA en de erkenning geneesheer-specialist” (uitrol van MANAMA en communautarisering van erkenningscommissies na de zesde staatshervorming)
  • 10.20-10.40 uur: Olivier Costa (afgevaardigde ASO in Vlaamse Interuniversitaire Raad, Vrije Universiteit Brussel): “Visie van de arts-specialist in opleiding” (arbeidsduur – klinische opleiding – onderwijs – masterproef – erkenning)
  • 10.40-11.00 uur: Patrick Wouters (lid Erkenningscommissie Anesthesie-Reanimatie, Universitair Ziekenhuis Gent)
  • 11.00-11.20 uur: Marc Moens (secretaris-generaal, Verbond van Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-specialisten): “Visie van de beroepsverenigingen” (arbeidsduur – dienstverlening – verloning)
  • 11.20-11.40 uur: Johan Kips (gedelegeerd bestuurder, Universitair Ziekenhuis Leuven): “Visie van de universitaire werkgever” (financiering en impact van de optout regeling in het kader van de 48 uur arbeidsweek)
  • 11.40-12.00: algemene discussie

Inschrijving

Gratis toegang; gelieve vooraf aan te melden via:

F: +32-2-5502313